Software

MAC OS

System operacyjny MAC OS jest rozwijanym przez konkurencyjną firmę Apple Computer systemem funkcjonującym na sprzedawanych