Praca konwojenta w firmie ochroniarskiej

Konwojentem jest osoba zatrudniona w firmie ochroniarskiej i pełniąca obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Konwojent jest wyposażony w broń palną, dlatego też aby zacząć pracę na tym stanowisku konieczne jest wcześniejsze przejście kilku szkoleń i zdanie testów. Konwojentami zazwyczaj zostają najlepsi pracownicy firm ochroniarskich.

Muszą oni posiadać cechy zarówno psychiczne jak i fizyczne niezbędne do pełnienia tego zawodu. Konwojent przede wszystkim musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej i musi być także wpisany na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony. Jego wiedza i predyspozycje muszą być przy tym potwierdzone specjalistycznym badaniem.

Samo zaś konwojowanie jest czynnością realizowaną przez wewnętrzne służby ochrony. Zgodnie z treścią ustawy głównym zadaniem konwojetna jest zabezpieczanie oraz ochrona danego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, zagubieniem lub rabunkiem. Do ochrony jednego mienia firma zatrudniać może nawet kilku konwojentów.

smart-bhp.pl

Konwojent pełni swoje obowiązki względem mienia od momentu kiedy zostanie mu ono przekazane, aż do chwili oddania mienia w docelowe miejsce. Praca konwojenta jest trudna i wymagająca, dlatego też nie każdy, nawet nie każdy pracownik ochrony, nadaje się do pracy w tym zawodzie. Konwojowanie wiąże się z dużym stresem i narażaniem swojego zdrowia oraz życia.

To praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca nie tylko siły fizycznej, ale i psychicznej. Jest to jedna z trudniejszych form pracy firmy ochroniarskiej.

busy ze Śląska do NIemiec https://mecenas-lodz.com.pl/