Praca konwojenta w firmie ochroniarskiej

Konwojentem jest osoba zatrudniona w firmie ochroniarskiej i pełniąca obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Konwojent jest wyposażony w broń palną, dlatego też aby zacząć pracę na tym stanowisku konieczne jest wcześniejsze przejście kilku szkoleń i zdanie testów. Konwojentami zazwyczaj zostają najlepsi pracownicy firm ochroniarskich.

Muszą oni posiadać cechy zarówno psychiczne jak i fizyczne niezbędne do pełnienia tego zawodu. Konwojent przede wszystkim musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej i musi być także wpisany na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony. Jego wiedza i predyspozycje muszą być przy tym potwierdzone specjalistycznym badaniem.

Samo zaś konwojowanie jest czynnością realizowaną przez wewnętrzne służby ochrony. Zgodnie z treścią ustawy głównym zadaniem konwojetna jest zabezpieczanie oraz ochrona danego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, zagubieniem lub rabunkiem. Do ochrony jednego mienia firma zatrudniać może nawet kilku konwojentów.

Konwojent pełni swoje obowiązki względem mienia od momentu kiedy zostanie mu ono przekazane, aż do chwili oddania mienia w docelowe miejsce. Praca konwojenta jest trudna i wymagająca, dlatego też nie każdy, nawet nie każdy pracownik ochrony, nadaje się do pracy w tym zawodzie. Konwojowanie wiąże się z dużym stresem i narażaniem swojego zdrowia oraz życia.

To praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca nie tylko siły fizycznej, ale i psychicznej. Jest to jedna z trudniejszych form pracy firmy ochroniarskiej.

stolik koktajlowy