Czy warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?

W wielu przedsiębiorstwach znaczną część załogi stanowią osoby niepełnosprawne, a w niektórych firmach są one niemal jedynymi pracownikami. Czy istnieje jakiś powód, dla którego znaczna część przedsiębiorstw stawia na pracowników, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności? Przede wszystkim warto wspomnieć o funduszu PFRON, z którego można uzyskać dotacja na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Firma, która korzysta z tego rozwiązania zyskuje tańszych, ale równie wartościowych pracowników.

W niektórych przedsiębiorstwach dochodzi pod tym kątem do wyłudzeń lub wypaczeń rynku pracy, w którym niejednokrotnie osoba uważana za pełnosprawną nie jest w stanie znaleźć pracy. Czy ten system rozwiązuje problemy osób niepełnosprawnych? Z całą pewnością nie, ponieważ ich zarobki nie zawsze są dostosowanie do realiów rynku. Z drugiej strony pomagają im na start.

Trzeba jednak podkreślić, iż dla osób niepełnosprawnych nie zawsze liczy się to, aby ktoś nad nimi się zlitował, ale aby byli postrzegani jak inni.

wkładki laktacyjne Fizjoterapia Poznań